آگهی استخدام منشی خانم در دفتر کار یابی

استخدام منشی خانم در دفتر کار یابی

1397-08-13

استخدام منشی خانم در دفتر کار یابی مجرد و با فن بیان بالا با حقوق ۴00 هزار تومان

استخدام منشی خانم در دفتر کار یابی مجرد و با فن بیان بالا با حقوق ۴00 هزار تومان

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی