باجاب

کاربر گرامی این آگهی منقضی شده است .

آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی آفاق

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی آفاق

1398-04-25

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی آفاق با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی آفاق با زنگ خور بالا

اصفهان خانه اصفهان

اطلاعات تماس

آگهی منقضی شده است و امکان تماس وجود ندارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی