آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری تندرو

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری تندرو

1398-04-24

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری تندرو با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری تندرو با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی