آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بیمه

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه

1398-04-24

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد در محدوده پاکدشت

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته منظم و متعهد در محدوده پاکدشت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی