آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت مجاز

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت مجاز

1398-04-25

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت مجاز با حقوق توافقی به همراه بیمه محدوده آرژانتین

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت مجاز با حقوق توافقی به همراه بیمه محدوده آرژانتین

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی