آگهی استخدام کارمند در بانک کتاب

استخدام کارمند در بانک کتاب

1398-04-25

استخدام کارمند در بانک کتاب با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

استخدام کارمند در بانک کتاب با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی