آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

1398-04-24

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ساعت کار 8 الی 18/30 و حقوق 2 م محدوده حکیمیه

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ساعت کار 8 الی 18/30 و حقوق 2 م محدوده حکیمیه

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی