آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-25

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ با حقوق تا 1/800 م

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کاری ۹ الی ۱۸ با حقوق تا 1/800 م

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی