آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی تجهیزات برق

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی تجهیزات برق

1398-04-25

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی تجهیزات برق به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی تجهیزات برق به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی