آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی فعال

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی فعال

1398-04-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی فعال با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده آرژانتین

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی فعال با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده آرژانتین

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی