آگهی استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی

1398-04-24

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی با ظاهر مناسب و امروزی منظم و متعهد مسئولیت پذیر در محدوده نیاوران

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی با ظاهر مناسب و امروزی منظم و متعهد مسئولیت پذیر در محدوده نیاوران

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی