آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی معتبر

1398-04-23

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی معتبر با ظاهر آراسته با حقوق مکفی منطقه مترو تجریش

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی معتبر با ظاهر آراسته با حقوق مکفی منطقه مترو تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی