آگهی استخدام منشی در دفتر مرکزی شرکت فرش دیبا

استخدام منشی در دفتر مرکزی شرکت فرش دیبا

1398-04-23

استخدام منشی در دفتر مرکزی شرکت فرش دیبا با ساعت کار 9 الی 17/30 در محدوده میرداماد

استخدام منشی در دفتر مرکزی شرکت فرش دیبا با ساعت کار 9 الی 17/30 در محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی