آگهی استخدام منشی خانم در مطب روانشناسی

استخدام منشی خانم در مطب روانشناسی

1398-04-24

استخدام منشی خانم در مطب روانشناسی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در مطب روانشناسی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی