آگهی استخدام راننده با ایسوزو

استخدام راننده با ایسوزو

1398-04-23

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمد بالا

شیراز خلد برین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی