آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-04-23

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور بالا و درآمد خوب

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی