آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه عکاسی و کامپیوتر

استخدام منشی خانم در آموزشگاه عکاسی و کامپیوتر

1398-04-23

استخدام منشی خانم در آموزشگاه عکاسی و کامپیوتر نظم در رفت و آمد در دو شیفت کاری

استخدام منشی خانم در آموزشگاه عکاسی و کامپیوتر نظم در رفت و آمد در دو شیفت کاری

شیراز سینما سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی