آگهی استخدام معلم ابتدایی در مدرسه دخترانه ابتدایی غیر انتفاعی

استخدام معلم ابتدایی در مدرسه دخترانه ابتدایی غیر انتفاعی

1398-04-24

استخدام معلم ابتدایی در مدرسه دخترانه ابتدایی غیر انتفاعی با ظاهر مناسب و اولویت با معلمان بومی این شهرستان

استخدام معلم ابتدایی در مدرسه دخترانه ابتدایی غیر انتفاعی با ظاهر مناسب و اولویت با معلمان بومی این شهرستان

شیراز شهرک گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی