آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خدمات حسابداری

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات حسابداری

1398-04-23

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات حسابداری با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در شرکت خدمات حسابداری با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق 1/500 م

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی