آگهی استخدام منشى خانم در دفتر وکالت

استخدام منشى خانم در دفتر وکالت

1398-04-23

استخدام منشى خانم در دفتر وکالت با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده جهانشهر

استخدام منشى خانم در دفتر وکالت با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده جهانشهر

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی