آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در یک شرکت مجاز

1398-04-23

استخدام منشی خانم در یک شرکت مجاز به صورت تمام وقت دارای روحیه کار تیمی و پیگیری امور

استخدام منشی خانم در یک شرکت مجاز به صورت تمام وقت دارای روحیه کار تیمی و پیگیری امور

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی