آگهی استخدام منشی در تاکسی تلفنی هتلی

استخدام منشی در تاکسی تلفنی هتلی

1398-04-23

استخدام منشی در تاکسی تلفنی هتلی با ساعت کار 8 الی 21 در محدوده امام رضا

استخدام منشی در تاکسی تلفنی هتلی با ساعت کار 8 الی 21 در محدوده امام رضا

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی