آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت ساختمانی

1398-04-23

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت ساختمانی به صورت نیمه وقت در محدوده سجاد شهر

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت ساختمانی به صورت نیمه وقت در محدوده سجاد شهر

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی