آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی

1398-04-23

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی خوش برخورد منظم در یک محیط اداری و امن محدوده میدان شهدا

استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی خوش برخورد منظم در یک محیط اداری و امن محدوده میدان شهدا

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی