آگهی استخدام تعدادی منشی در شرکت اداری

استخدام تعدادی منشی در شرکت اداری

1398-04-23

استخدام تعدادی منشی در شرکت اداری با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2 م در محدوده آذری

استخدام تعدادی منشی در شرکت اداری با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2 م در محدوده آذری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی