آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-04-23

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 15 با حقوق 1 م محدوده فلکه دوم صادقیه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 15 با حقوق 1 م محدوده فلکه دوم صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی