آگهی استخدام راننده لیفتراک

استخدام راننده لیفتراک

1397-08-13

استخدام راننده باتجربه جهت کار در شرکت داروسازى به صورت پیمان کارى

استخدام راننده باتجربه جهت کار در شرکت داروسازى به صورت پیمان کارى

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی