آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-23

استخدام منشی خانم در شرکت فعالبا ظاهر آراسته و مناسب با حقوق مکفی محدوده شهرک غرب

استخدام منشی خانم در شرکت فعالبا ظاهر آراسته و مناسب با حقوق مکفی محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی