آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فعال

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فعال

1398-04-23

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فعال با ظاهری آراسته مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده بازار

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت فعال با ظاهری آراسته مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی