آگهی استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر

1398-04-23

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر واقعد در بلوار معلم متقاضیان گرامی برای برقراری ارتباط از طریق تلگرام و واتساپ اقدام نمایید.

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر واقعد در بلوار معلم متقاضیان گرامی برای برقراری ارتباط از طریق تلگرام و واتساپ اقدام نمایید.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی