آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-21

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده میدان آزادی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و امروزی با حقوق مکفی محدوده میدان آزادی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی