درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام راننده با نیسان

استخدام راننده با نیسان

1398-04-20

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت فرآورده های لبنی رامک با مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت فرآورده های لبنی رامک با مزایا

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی