آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1398-04-20

استخدام یک نفر پیک موتوری متعهد جهت کار در تهیه غذا با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر پیک موتوری متعهد جهت کار در تهیه غذا با درآمدی مکفی

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی