درج آگهی استخدام به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز رایگان است .

آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-04-20

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد ماهر- سخت کوش و دارای توانایی انجام فعالیت های گروهی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد ماهر- سخت کوش و دارای توانایی انجام فعالیت های گروهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی