آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-04-20

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد دارای تجربه کاری بالا و آشنا به امور دفتری

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد دارای تجربه کاری بالا و آشنا به امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی