آگهی استخدام منشی خانم در دفتر کارتن سازی

استخدام منشی خانم در دفتر کارتن سازی

1398-04-20

استخدام منشی خانم در دفتر کارتن سازی با ظاهر مناسب و شیک منظم و متعهد در محدوده شهر ری

استخدام منشی خانم در دفتر کارتن سازی با ظاهر مناسب و شیک منظم و متعهد در محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی