آگهی استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی معتبر

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی معتبر

1398-04-20

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی معتبر با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق 1/500 م

استخدام کارمند در یک شرکت خصوصی معتبر با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق 1/500 م

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی