آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-04-20

استخدام تدوینگر در موسسه هنری برای رشد مجموعه خود. همکاران ماهر - دارای تجربه کاری و آشنا به نرم افزارهای تخصصی

استخدام تدوینگر در موسسه هنری برای رشد مجموعه خود. همکاران ماهر - دارای تجربه کاری و آشنا به نرم افزارهای تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی