آگهی استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه اینترنتی

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه اینترنتی

1398-04-19

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه اینترنتی به صورت تمام وقت و حقوق 1/200 م محدوده منیریه

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه اینترنتی به صورت تمام وقت و حقوق 1/200 م محدوده منیریه

تهران منیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی