آگهی استخدام منشی در موسسه معتبر

استخدام منشی در موسسه معتبر

1398-04-19

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی - دارای فن بیان بالا و تحصیلات دانشگاهی

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی - دارای فن بیان بالا و تحصیلات دانشگاهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی