آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر

1398-04-19

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر با محیط کاری فعال و پویا برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به امور مرتبط

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر با محیط کاری فعال و پویا برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به امور مرتبط

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی