آگهی استخدام حسابدار در شرکت معتبر

استخدام حسابدار در شرکت معتبر

1398-04-19

استخدام حسابدار در شرکت معتبر برای افراد دارای تحصیلات مرتبط - آشنا به امور تخصصی مالی و دارای تجربه کاری بالا

استخدام حسابدار در شرکت معتبر برای افراد دارای تحصیلات مرتبط - آشنا به امور تخصصی مالی و دارای تجربه کاری بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی