آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

1398-04-19

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با ساعت کار 11 الی 21 با حقوق 1 م در محدوده محمد شهر

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با ساعت کار 11 الی 21 با حقوق 1 م در محدوده محمد شهر

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی