آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس

1398-04-19

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با ظاهری آراسته در دو تایم کاری و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس با ظاهری آراسته در دو تایم کاری و حقوق مکفی

کرج مارلیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی