آگهی استخدام منشی خانم در تشریفات مجالس

استخدام منشی خانم در تشریفات مجالس

1398-04-19

استخدام منشی خانم در تشریفات مجالس با ساعت کار 14 الی 19/30 با حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در تشریفات مجالس با ساعت کار 14 الی 19/30 با حقوق 500.000 تومان

کرج درختی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی