آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت تولیدی معتبر

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت تولیدی معتبر

1398-04-19

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت تولیدی معتبر با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

استخدام منشی خانم در دفتر مرکزی شرکت تولیدی معتبر با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی