آگهی استخدام منشی خانم در دفتری خصوصی

استخدام منشی خانم در دفتری خصوصی

1398-04-19

استخدام منشی خانم در دفتری خصوصی خوش پوش و خوش برخورد با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در دفتری خصوصی خوش پوش و خوش برخورد با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 2 م

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی