آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت بازرگانی معتبر

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت بازرگانی معتبر

1398-04-19

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت بازرگانی معتبر با ظاهر مناسب و شیک محدوده میرداماد

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت بازرگانی معتبر با ظاهر مناسب و شیک محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی