آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان دولت

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان دولت

1398-04-18

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان دولت با ظاهر مناسب و اداری با حقوق مکفی محدوده پاسداران

استخدام کارمند خانم در دفتر پیشخوان دولت با ظاهر مناسب و اداری با حقوق مکفی محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی