آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت ارکا نیرو

استخدام کارشناس فروش در شرکت ارکا نیرو

1398-04-18

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی